ZŠ a MŠ Čečelice
ZŠ a MŠ Čečelice

Leť včeličko, leť a poznávej svět!

Informace o provozu MŠ vzhledem ke Covid-19

Obecné informace
- Mateřské školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
- Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Obecné informace

 • Mateřské školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách.
 • Dítě do budovy MŠ přivede jedna osoba, vstup pouze přes školní zahradu.
 • Mateřské školy v průběhu školního roku zváží nutnost konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol).
 • Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

Hygienická pravidla a standard úklidu

 • U vstupu do budovy školy a v dětské umývárnějsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každé dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně pod dohledem pedagogů dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu v mateřské škole.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor mateřské školy.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou a to ručníky na jedno použití nebo lze používat textilní ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.
 • Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, nebude dítě vpuštěno do budovy školy – za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. Pokud není přítomen zákonný zástupce, bude mu tato skutečnost a nutnost bezodkladného vyzvednutí dítěte z mateřské školy ihned oznámena.
 • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění dítěte do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte. V izolaci pobývá dítě pod dohledem dospělého až do doby převzetí zákonným zástupcem nebo jinou pověřenou osobou.
 • Ve všech výše uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte nebo zaměstnance školy

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, rozhodne o dalších protiepidemických opatřeních.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky a zákonné zástupce.
Datum vložení: 1. 9. 2020 16:50
Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2020 16:53
Autor:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

EU peníze školám

EU peníze školám

Důležitá data

 • Vánoční prázdniny - středa 23.12. 2020 - neděle 3.1. 2021
  (vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021)
 • Pololetní prázdniny - pátek 29.1.2021
 • Jarní prázdniny - pondělí 8.3. - neděle 14.3. 2021
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 1.4. a pátek 2.4. 2021
 • Hlavní prázdniny - čtvrtek 1.7. 2021 -  úterý 31.8. 2021

mapa