ZŠ a MŠ Čečelice
ZŠ a MŠ Čečelice

Leť včeličko, leť a poznávej svět!

Pravidla pro distanční vzdělávání

Distanční výuka je nyní dle úpravy Školského zákona povinná a bude se řídit následujícími pravidly:

Distanční výuka je nyní dle úpravy Školského zákona povinná a bude se řídit následujícími pravidly:

1. Způsob komunikace s žáky a jejich zákonnými zástupci

Pro komunikaci s žáky využíváme platformu MS Teams a školní žákovské emailové adresy.

Komunikace s rodiči probíhá zejména pomocí Bakalářů, e-mailů případně telefonicky.

2. Organizace vzdělávání distančním způsobem v konkrétních podmínkách

Při distanční výuce pro celou třídu bude kombinována synchronní online výuka (pedagogický pracovník a žáci pracují v určené době prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výuka (žáci individuálně plní zadané úkoly, tempo a čas si volí sami; pedagogický pracovník úkoly zkontroluje a poskytne žákům zpětnou vazbu). Online výuka v prostředí MS Teams se zaměří na stěžejní výstupy v českém jazyce, cizím jazyce, matematice, vlastivědě, přírodovědě, prvouce. Priority ve vzdělávání budou určovány podle délky trvání distanční výuky.

V případě, že žák nemá k dispozici technické vybavení pro online výuku, lze zapůjčit školní notebook. Podmínkou zapůjčení je uzavření smlouvy o výpůjčce mezi školou a zákonnými zástupci žáka. Dále je možné v odůvodněných případech domluvit osobní předávání materiálů mezi školou a žáky při off-line výuce prostřednictvím školních asistentek.

Časové rozvržení distanční výuky respektuje specifika tohoto způsobu vzdělávání, délku výuky a přestávek stanovují pedagogičtí pracovníci podle charakteru činnosti, s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.

Tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti  budou v období distanční výuky realizovány pouze nepovinnou formou, a to předáváním materiálů či návodů pro samostatné činnosti žáků.

3. Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání

Distanční výuka je povinná. Pro omlouvání žáků platí stejná pravidla jako při prezenční výuce, tj. nepřítomnost žáka na distanční výuce je nutné omluvit do 3 kalendářních dnů od začátku absence třídnímu učiteli, který absenci zapíše do třídní knihy.

4. Hodnocení výsledků vzdělávání při distanční výuce

Při distanční výuce učitel kombinuje hodnocení formativní, sumativní a sebehodnocení žáků. Žák dostává popisnou zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Zákonní zástupci jsou o hodnocení výsledků vzdělávání informování průběžně v prostředí Bakaláři (elektronická žákovská knížka), případně elektronickou korespondencí. Pedagog hodnotí práci žáka s přihlédnutím k jeho podmínkám. Hodnocení z distančního vzdělávání je podkladem pro celkové hodnocení žáka v daném klasifikačním období. Pedagog při zadání práce stanovuje termíny dokončení práce, tyto termíny slouží k lepší organizaci práce žáka. Pokud žák nemá podmínky pro distanční vzdělávání, informuje o tom třídního učitele zákonný zástupce. Škola poté nabídne řešení takové situace (předávání materiálů, poskytnutí výpočetní techniky apod.)

Datum vložení: 10. 10. 2020 17:03
Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2020 17:05
Autor:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

EU peníze školám

EU peníze školám

Důležitá data

  • Začátek školního roku: středa 1.září.2021
  • Podzimní prázdniny : středa 27. října a pátek 29. října 2021
  • Vánoční prázdniny - čtvrtek 23.12. 2021 - neděle 2.1. 2022
    (vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022)
  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022
  • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
  • Jarní prázdniny - pondělí 7.2. - neděle 13.2. 2022
  • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 14.dubna 2022
  • Hlavní prázdniny - pátek 1.7. 2022 -  středa 31.8. 2022

mapa