ZŠ a MŠ Čečelice
ZŠ a MŠ Čečelice

Leť včeličko, leť a poznávej svět!

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021 - 2022 vzhledem ke COVID- 19 - provoz a testování

Informace

Stručný výtah základních bodů:
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků a žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Během prezenční výuky je vhodné sledovat zdravotní stav žáků, zdali nevykazují symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění.

Doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Mzd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením - tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Škole budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy –RAT) GENRUI.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

-  povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,

-  nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

-  nesmí zpívat,

-  při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,

-  v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob

minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav

neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto

případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek)

s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít

nasazen žádný ochranný prostředek,

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).  

Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby. V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi nebo žáky.

V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Výjimky jsou uvedeny výše.

Pokud  žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Žák může být testován až ve škole.

Plné znění textu MŠMT naleznete zde:

Přílohy

soubor-plne-zneni-textu-msmt-naleznete-zde-128-.pdf

soubor-plne-zneni-textu-msmt-naleznete-zde-128-.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 727,01 kB
Datum vložení: 26. 8. 2021 10:12
Datum poslední aktualizace: 26. 8. 2021 10:17
Autor: Správce Webu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

EU peníze školám

EU peníze školám

Důležitá data

  • Začátek školního roku: středa 1.září.2021
  • Podzimní prázdniny : středa 27. října a pátek 29. října 2021
  • Vánoční prázdniny - čtvrtek 23.12. 2021 - neděle 2.1. 2022
    (vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022)
  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022
  • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
  • Jarní prázdniny - pondělí 7.2. - neděle 13.2. 2022
  • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 14.dubna 2022
  • Hlavní prázdniny - pátek 1.7. 2022 -  středa 31.8. 2022

mapa