ZŠ a MŠ Čečelice
ZŠ a MŠ Čečelice

Leť včeličko, leť a poznávej svět!

Volby do školské rady 2021

Oznámení o konání voleb do Školské rady při ZŠ a MŠ Čečelice

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Zákonní zástupci nezletilých žáků - volba člena z řad zákonných zástupců se uskuteční ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 7:00 do 16:00 hodin v budově školy. Volební lístky odevzdávejte do volební urny ve vestibulu školy. Člena školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za každého žáka volí zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

Návrhy na kandidáty přijímá přípravný výbor do 31. 10. 2021 e-mailem zs.cecelice@seznam.cz nebo telefonem 315 696422, popř. poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Čečelice, příspěvková organizace, Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice.

Základní informace o účelu a činnosti školské rady stanovuje §168 školského zákona

- je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na další rok a inspekční zprávy ČŠI

- podává návrhy na zlepšení hospodaření školy

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Čečelice, příspěvková organizace má tři členy. Jednoho jmenuje zřizovatel, jednoho volí zákonní zástupci nezletilých žáků a jednoho volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období je tři roky.

Čečelice 18. 10. 2021                       

Mgr. Hana Slánská

Datum vložení: 18. 10. 2021 11:01
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 11:08
Autor: Správce Webu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

EU peníze školám

EU peníze školám

Důležitá data

  • Začátek školního roku: středa 1.září.2021
  • Podzimní prázdniny : středa 27. října a pátek 29. října 2021
  • Vánoční prázdniny - čtvrtek 23.12. 2021 - neděle 2.1. 2022
    (vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022)
  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022
  • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
  • Jarní prázdniny - pondělí 7.2. - neděle 13.2. 2022
  • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 14.dubna 2022
  • Hlavní prázdniny - pátek 1.7. 2022 -  středa 31.8. 2022

mapa