ZŠ a MŠ Čečelice
ZŠ a MŠ Čečelice

Leť včeličko, leť a poznávej svět!

Školské poradenské pracoviště

     V naší škole je použita základní varianta poskytování poradenských služeb bez nabídky činnosti školního psychologa a speciálního pedagoga. Tyto činnosti jsou zajišťovány v případě potřeby externě a tato spolupráce je v současné době vyhovující. 

     Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně, školní metodik prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

PEDAGOGICKÉ INTERVENCE ŽÁKŮ - DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • pedagogická intervence žáků - podpora vzdělávání žáků v předmětech, kde selhávají,  posílení strategií učení
 • individuální konzultace rodičů a žáků (spojené s pedagogickou intervencí)
 • doučování žáků - podpora žáků v předmětech, kde selhávají

Skupiny intervencí a doučování jsou domluveny vždy na začátku pololetí školního roku.

Konzultační hodiny vyučujících 

Výchovný poradce: Mgr. Hana Slánská (ředitelka školy)

Konzultační hodiny pro žáky, učitele a zákonné zástupce: pondělí 13:00 - 14:00

· Individuální konzultace po telefonické domluvě.

Školní metodik prevence: Mgr. Ilona Vejnárková

Konzultační hodiny pro žáky, učitele a zákonné zástupce:

pondělí 14:00 - 15:00

· Individuální konzultace po telefonické domluvě.

Pedagogové

Konzultační hodiny pro žáky a zákonné zástupce:

úterý, čtvrtek 13:00 - 14:00 nebo po telefonické domluvě.

Spádová poradna

Pedagogicko-psychologická poradna

Středočeského kraje

pracoviště Mělník, Bezručova 109

Mělník 276 01

Kontakt:

 • Tel.: 315 623 045
 • mob.:775 623 045, 774 270 302
 • E-mail.: melnik@pppsk.cz

Dokumenty:

Výchovný poradce - náplň práce

Školní metodik prevence - náplň práce

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

EU peníze školám

EU peníze školám

Důležitá data

 • Organizace školního roku 2023/2024
 • Začátek školního roku - pondělí 4.9.2023
 • Podzimní prázdniny - čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
 • Vánoční prázdniny - začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024
  (vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024
 • Pololetní prázdniny - pátek 2.2.2024
 • Jarní prázdniny - pondělí  19. 2. 2024 - neděle 25. 2. 2024
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 28. března 2024
 • Hlavní prázdniny -  od 29.6.2024 - 1.9.2024, vysvědčení je 28.6.2024
 • Školní rok 2024/2025 - začne v pondělí 2.9. 2024
 • Zápis do 1. třídy - v termínu od - bude upřesněn 

mapa