ZŠ a MŠ Čečelice
ZŠ a MŠ Čečelice

Leť včeličko, leť a poznávej svět!

Základní informace

Vítejte na stránkách MŠ Čečelice

Mateřská škola se nachází v malebném prostředí naší obce. Je součástí příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Zařízení bylo plně modernizováno a odpovídá po všech stránkách hygienickým normám. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 27 dětí.

Koncepce vychází z podmínek, které nám okolní prostředí poskytuje. Dbáme na harmonický vývoj dětí, vedeme je k  vnímání krás přírody a okolního prostředí. Kladným vztahem k přírodě vedeme děti k citlivému a hlubšímu porozumění světa, který dítě obklopuje. Vztah k přírodě a životnímu prostředí se prolíná všemi vzdělávacími činnostmi. Důraz je kladen na všestranný rozvoj osobnosti. Za příznivého počasí se snažíme co nejvíce prodloužit pobyt na zdravém vzduchu. K tomu využíváme zařízenou školní zahradu. Vyučující dbají na individuální a věkové zvláštnosti dětí a snaží se vytvářet dobré mezilidské vztahy. Proces výchovy je cílevědomý a plánovaný tak, aby správným způsobem probíhal celkový rozvoj osobnosti dítěte. To by mělo postupně získávat samostatnost a schopnost svobodného projevu.

Naším hlavním cílem je spokojenost a štěstí našich dětí!

Historie

Na popud vedoucích představitelů obce Čečelice byla v roce 1940 zřízena obecní mateřská škola, která byla umístěna nejprve v obecním domě. První učitelkou (jen krátce) byla Otilie Schönová, po ní nastoupila kvalifikovaná učitelka Božena Radouchová, provdaná Pokorná.

1. 3. 1941 byla mateřská škola přemístěna do přízemí školní budovy, kde setrvala až do roku 1965. V tomto roce se přestěhovala do nové budovy vedle sokolovny. Provoz zde trval až do roku 1994, kdy se opět mateřská škola stěhovala do přízemí místní školy. Nejdéle působila v mateřské škole jako ředitelka Ludmila Rožková, provdaná Frydrychová, která v roce 1986 odešla do důchodu. Novou ředitelkou se stala Ludmila Burková a po ní nastoupila jako vedoucí učitelka Hana Pelcová.

Od 1. září 2000 byla mateřská škola na základě rozhodnutí OÚ v Čečelicích sloučena se Základní školou Čečelice, která je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

EU peníze školám

EU peníze školám

Důležitá data

 • Organizace školního roku 2023/2024
 • Začátek školního roku - pondělí 4.9.2023
 • Podzimní prázdniny - čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
 • Vánoční prázdniny - začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024
  (vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024
 • Pololetní prázdniny - pátek 2.2.2024
 • Jarní prázdniny - pondělí  19. 2. 2024 - neděle 25. 2. 2024
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 28. března 2024
 • Hlavní prázdniny -  od 29.6.2024 - 1.9.2024, vysvědčení je 28.6.2024
 • Školní rok 2024/2025 - začne v pondělí 2.9. 2024
 • Zápis do 1. třídy - v termínu od - bude upřesněn 

mapa