ZŠ a MŠ Čečelice
ZŠ a MŠ Čečelice

Leť včeličko, leť a poznávej svět!

Základní informace

Vítejte na stránkách MŠ Čečelice

Mateřská škola se nachází v malebném prostředí naší obce. Je součástí příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Zařízení bylo plně modernizováno a odpovídá po všech stránkách hygienickým normám. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 27 dětí.

Koncepce vychází z podmínek, které nám okolní prostředí poskytuje. Dbáme na harmonický vývoj dětí, vedeme je k  vnímání krás přírody a okolního prostředí. Kladným vztahem k přírodě vedeme děti k citlivému a hlubšímu porozumění světa, který dítě obklopuje. Vztah k přírodě a životnímu prostředí se prolíná všemi vzdělávacími činnostmi. Důraz je kladen na všestranný rozvoj osobnosti. Za příznivého počasí se snažíme co nejvíce prodloužit pobyt na zdravém vzduchu. K tomu využíváme zařízenou školní zahradu. Vyučující dbají na individuální a věkové zvláštnosti dětí a snaží se vytvářet dobré mezilidské vztahy. Proces výchovy je cílevědomý a plánovaný tak, aby správným způsobem probíhal celkový rozvoj osobnosti dítěte. To by mělo postupně získávat samostatnost a schopnost svobodného projevu.

Naším hlavním cílem je spokojenost a štěstí našich dětí!

Historie

Na popud vedoucích představitelů obce Čečelice byla v roce 1940 zřízena obecní mateřská škola, která byla umístěna nejprve v obecním domě. První učitelkou (jen krátce) byla Otilie Schönová, po ní nastoupila kvalifikovaná učitelka Božena Radouchová, provdaná Pokorná.

1. 3. 1941 byla mateřská škola přemístěna do přízemí školní budovy, kde setrvala až do roku 1965. V tomto roce se přestěhovala do nové budovy vedle sokolovny. Provoz zde trval až do roku 1994, kdy se opět mateřská škola stěhovala do přízemí místní školy. Nejdéle působila v mateřské škole jako ředitelka Ludmila Rožková, provdaná Frydrychová, která v roce 1986 odešla do důchodu. Novou ředitelkou se stala Ludmila Burková a po ní nastoupila jako vedoucí učitelka Hana Pelcová.

Od 1. září 2000 byla mateřská škola na základě rozhodnutí OÚ v Čečelicích sloučena se Základní školou Čečelice, která je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

EU peníze školám

EU peníze školám

Důležitá data

 • Organizace školního roku 2024/2025
 • Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.
 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na úterý 29. října a středu 30. října 2024.
 • Vánoční prázdniny začínají v pondělí 23. prosince 2024 a končí v pátek 3. ledna 2025. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2025.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 30. ledna 2025.
 • Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 31. ledna 2025.
 • Jarní prázdniny 24. 2. - 2. 3. 2025 
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna 2025.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2025.
 • Hlavní prázdniny trvají od 28. června 2025 do 31. srpna 2025.
 • Zápis do 1. třídy - v termínu od - bude upřesněn 
 • Vyučování ve školním roce 2025/2026 začne v pondělí 1. září 2025.

mapa