ZŠ a MŠ Čečelice
ZŠ a MŠ Čečelice

Leť včeličko, leť a poznávej svět!

Zápis do MŠ

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

1. přijímání žádostí

Termín:  od 2. do 16. května  2021             

Žádosti jsou přijímány:

 1. datovou schránkou školy na adresu: cffmcer
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zs.cecelice@seznam.cz (nelze poslat jen prostý e-mail, naskenované podepsané přihlášky zaslané e-mailem nelze přijmout)
 3. poštou na adresu školy:

Základní škola a Mateřská škola Čečelice, příspěvková organizace

Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

 1. vhozením obálky s dokumenty do schránky, která bude umístěna ve vestibulu školy         za hlavními dveřmi v pracovních dnech od 7.00 do 14.00 hodin. Schránka bude v době zápisu označena (ZÁPIS MŠ) a každý den ve 14.00 hodin budou doručené obálky vyzvednuty.
 2. osobním podáním ve škole – po předchozí telefonické domluvě, ve výjimečných případech

2. organizace zápisu

Zákonný zástupce dítěte vyplní a podá některým z výše uvedených způsobů 

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání          formulář zde                                      Pečlivě vyplněné žádosti podepište, vyplněné datum musí být v souladu s termínem zápisu         2. - 16. 5. 2021. Prosíme uvést čitelně číslo mobilního telefonu a e-mail, abychom s Vámi mohli dál komunikovat

2. Prostou kopii rodného listu dítěte

3. Posudek dětského lékaře                                                         formulář zde

4. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání          tiskopis zde

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.       

Po doručení škola žádosti přidělí registrační číslo a pošle ho zákonnému zástupci e-mailem                                   

3. vydání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí vydá ředitelka školy nejpozději do 2. června 2021. Na webových stránkách školy www.skolacecelice.cz  a na vstupních dveřích do budovy ZŠ bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. Písemné rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat na základě žádosti zákonného zástupce. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci doručeno do vlastních rukou.

4. kritéria přijetí

K zápisu na školní rok 2021/2022 stanovuje ředitelka školy tato kritéria pro přijetí dětí:

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti s povoleným odkladem povinné školní docházky, které mají k datu podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na území obce Čečelice trvalý pobyt.

2.  Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Čečelice.

Děti budou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší a v tomto pořadí budou přijímány k předškolnímu vzdělávání do nejvyššího povoleného počtu uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které  nejpozději ke dni nástupu dovrší věku dvou let.

3. V případě, že po výběru provedeném podle kritérií uvedených v čl. 1. a 2. zůstanou v mateřské škole neobsazená místa, budou se přijímat děti bez trvalého pobytu v obci Čečelice. Děti budou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší a v tomto pořadí budou přijímány k předškolnímu vzdělávání do nejvyššího povoleného počtu uvedeného  v rejstříku škol a školských zařízení. Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které nejpozději ke dni nástupu dovrší věku dvou let.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání (bližší informace na stránkách školy).

V případě nejasností volejte na telefonní číslo    606 805 040

 

                                                                                                                            Mgr. Hana Slánská

                                                                                                                               ředitelka školy

 

Další soubory ke stažení:

Kritéria 2021

Povinné předškolní vzdělávání

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

EU peníze školám

EU peníze školám

Důležitá data

 • Organizace školního roku 2023/2024
 • Začátek školního roku - pondělí 4.9.2023
 • Podzimní prázdniny - čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
 • Vánoční prázdniny - začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024
  (vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024
 • Pololetní prázdniny - pátek 2.2.2024
 • Jarní prázdniny - pondělí  19. 2. 2024 - neděle 25. 2. 2024
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 28. března 2024
 • Hlavní prázdniny -  od 29.6.2024 - 1.9.2024, vysvědčení je 28.6.2024
 • Školní rok 2024/2025 - začne v pondělí 2.9. 2024
 • Zápis do 1. třídy - v termínu od - bude upřesněn 

mapa