Do školní družiny dochází 30 žáků.

vedoucí vychovatelka:  Hana Paličková ml.

vychovatelka: Hana Paličková st.

provozní doba:  6:15 -16:15 hod

telefon: 315 696 422

Vyzvedávání žáků ze ŠD. 

od 12:45 do 13:00 hodin

od 14:30 do 16:15 hodin

Vyzvedávání v jiný čas pouze po předchozí domluvě s paní vychovatelkou.

Školní vzdělávací plán ŠD je k nahlédnutí na chodbě školy.

Vnitřní řád ŠD2023.pdf (438.27 kB)

Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z družiny

Kritéria ŠD

Seznam žáků přijatých do ŠD (457.74 kB)