ZŠ a MŠ Čečelice
ZŠ a MŠ Čečelice

Leť včeličko, leť a poznávej svět!

Plán práce

1.1 Cleloročně

 • tématické vycházky do přírody
 • rozvíjení kamarádských vztahů, pomoc při práci
 • seznamování se základy 1.pomoci
 • sebeobslužná činnost – oblékání,stolování,hygiena..
 • ochrana životního prostředí
 • zpívání známých i nových písní
 • četba knih – na pokračování při odpočinkových činnostech
 • práce s časopisem
 • hry k procvičování učiva-komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a představivosti, pohybové hry

1.2 Podzim

 • Seznámení dětí s prostředím ve školní družině a s pravidly bezpečnosti při pobytu a činnostech v ŠD.
 • Vycházky – upozornění na nebezpečí otravy při sběru a konzumaci plodů a bobulí.
 • Orientace v okolí školy a bydliště.
 • Pozorování změn v přírodě.
 • Sběr přírodnin na PČ a VV.
 • Míčové hry a soutěže na zahradě a v tělocvičně.
 • Podzimní výzdoba školní družiny a školy.
 • Hry a soutěže o přírodě a s přírodou.

1.2.1 Září

 • seznámení s prvňáčky, seznamovací hry,pravidla porozumění a přátelství
 • kresba na chodník(z pohádky do pohádky)
 • ovoce (kreslení, modelování),tvoříme z podzimních pokladů
 • projektový den - Poznej svůj region

1.2.2 Říjen

 • podzimní listy(kreslení, obtiskávání, poznávání) – Den stromů
 • Den výživy - Braborobraní
 • míčové hry v tělocvičně
 • foukej,foukej větříčku (Drakiáda-soutěž o nej … draka)
 • sběr kaštanů

1.2.3 Listopad

 • vycházky, orientace v obci,pochod k zámku Liblice
 • můj zvířecí kamarád
 • dramatizace pohádek
 • výrobky z přírodnin
 • Adventní koncert a jarmark- tvoření s rodiči

1.3 Zima

 • Výroba vánočních přání , dárků a ozdob.
 • Pozorování změn v přírodě,péče o ptáčky –krmítko,přezimování.
 • DVD (za nepříznivého počasí),pohyb s hudbou v tělocvičně.
 • Příprava na vánoční besídku,vánoční disko a soutěže.
 • Zimní výzdoba ŠD.
 • Hry na sněhu
 • Kalendář přírody

1.3.1 Prosinec

 • vánoční koledy
 • Čert a Mikuláš
 • výroba vánočních ozdob,dárků, přáníček a svícnů
 • vánoční besídka  s tancem a soutěžemi,rozdávání dárečků
 • adventní koncert v místním kostele

1.3.2 Leden

 • stopy zvěře ve sněhu, krmení zvířat v lese
 • míčové hry v tělocvičně
 • výtvarná soutěž –výstavka-na téma Večerníček,
 • výroba dárečků pro budoucí prvnáčky
 • zimní sporty,soutěže (O nej….sněhuláka,O zlaté sánky)
 • Projekt – Pohádkový den – návštěva OÚ, čtení pohádek s panem starostou

1.3.3 Únor

 • staráme se o zvířátka v lese, lesy kolem nás
 • soutěžení v tělocvičně(nejlepší šplhoun)
 • hry a soutěže na sněhu
 • pexesový král
 • Maškarní rej – soutěže, vyhodnocení nej masky

1.4 Jaro

 • Výroba dárků a přání – Velikonoce  - tvoření s rodiči
 •  Den matek.
 • Dopravní výchova.
 • Ochrana přírody – jarní květiny, léčivé byliny.
 • Svátek jara – zvyky,obyčeje.
 • Jarní výzdoba ŠD.
 • Plavecký výcvik.
 • Environmentální  a multikulturní výchova

1.4.1 Březen

 • návštěva knihovny- kniha a já
 • jarní květiny- poznávání , kreslení,písničky o květinách-soutěže
 • turistický pochod
 • Doremi – pěvecká soutěž
 • Den vody – koloběh vody v přírodě
 • Sběr papíru

1.4.2 Duben

 • dopravní značky – význam(měsíc bezpečnosti),dopravní soutěž,výroba značek
 • Velikonoce-zvyky,obyčeje,soutěž o velikonoční kraslici
 • čarodějnice táborový oheň, rej čarodějnic
 • hádankové odpoledne,kvízy,osmisměrky
 • Den Země – projekt
 • Den tance – soutěž

1.4.3 Květen

 • kresba na chodník
 • moje maminka- kreslení,zpívání,výroba dárků, Den rodiny
 • pohybové hry hřišti – plnění branných prvků
 • člověče nezlob se – soutěž o nejlepšího hráče
 • turistický pochod – vlakové nádraží- jízdní řád, chování v dopravních prostředcích

1.5 Léto

 • Kolektivní hry na hřišti.
 • Úklid her a hraček v ŠD.
 • Rozdání výrobků a výkresů.

1.5.1 Červen

 • týden dětem k svátku,soutěže
 • míčové hry na hřišti
 • škola v přírodě
 • návštěva muzea
 • diskotéka na rozloučenou
 • školní olympiáda

1.5.2 Červenec

 • letní prázdniny

1.5.3 Spen

 • letní prázdniny

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

EU peníze školám

EU peníze školám

Důležitá data

 • Organizace školního roku 2023/2024
 • Začátek školního roku - pondělí 4.9.2023
 • Podzimní prázdniny - čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
 • Vánoční prázdniny - začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024
  (vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024
 • Pololetní prázdniny - pátek 2.2.2024
 • Jarní prázdniny - pondělí  19. 2. 2024 - neděle 25. 2. 2024
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 28. března 2024
 • Hlavní prázdniny -  od 29.6.2024 - 1.9.2024, vysvědčení je 28.6.2024
 • Školní rok 2024/2025 - začne v pondělí 2.9. 2024
 • Zápis do 1. třídy - v termínu od - bude upřesněn 

mapa